Anne Benjaminse

Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

Wat kunnen we leren van motorisch leren’

Motorisch leren is het vermogen van een individu om motorische vaardigheden te verwerven waarbij een relatief permanente verandering optreedt. Bij het aanleren van optimale bewegingspatronen zoals bij revalidatie van blessures spelen vele aspecten een rol. Niet alleen de fysieke component behoeft aandacht; het is ook aan te raden motorisch leren vanuit een gedragscognitief en sociaalcognitief perspectief te benaderen. Tijdens deze lezing en workshops gaan we bezig met principes zoals impliciet leren, video feedback, zelforgansiatie en autonomie.