Alli Gokeler

Alli is postdoctoral researcher at the Department of Applied Neuroscience in Sports and Exercise, Institute of Sports Medicine at the University of Paderborn in Germany.

In deze presentatie neem ik de collega’s  eerst mee naar de huidige inzichten betreffende de revalidatie van de voorste kruisband. Er is in laatste jaren veel nieuwe kennis vergaard met name op vlak wanneer een patient terug kan keren naar de sport (RTS). Ondanks dat deze kennis beschikbaar is wordt dat niet uniform toegepast in de praktijk. Een tweede probleem is dat de indruk lijkt te bestaan dat we het probleem hebben opgelost: we laten de patient > 9 maanden terugkeren naar de sport. Hoewel dit zeker een goede aanbeveling is, zijn er nog steeds veel meer vragen dan antwoorden. Ik zal op enkele hiervan dieper ingaan in de presentatie:

  • Eerst dienen we RTS goed te definiëren
  • Zijn de huidige RTS toereikend ? Zo niet, wat ontbreekt er dan nog ?
  • RTS dient beschouwd te worden als een continuüm en niet als een eenmalig moment
  • RTS tetsts ? welke ? wanneer ? wat zijn de consequenties ?
  • Tijd is niet het enige antwoord: het gaat er vooral om WAT er gedaan wordt
  • Is RTS wel het primaire doel ? Hoe zit het met 1) primaire en secundaire preventie (beter gezegd reduceren risico ? )  2) actieve levensstijl langere termijn ?