Andrea Evers

Hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en als Medical Delta hoogleraar tevens verbonden aan de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Woorden als Medicijn – Hoe het placebo effect kan bijdragen aan betere zorg

Van veel reguliere behandelingen weten we niet wat de werkzame ingrediënten zijn. Zo kan het effect van een placebopil even groot zijn als bijvoorbeeld een antidepressivum of een pijnstiller.  De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden dan ook voor een deel verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf.

Leerdoelen

  • Inzicht in de werking van placebo en nocebo effecten voor de klinische praktijk
  • Begrijpen van de psychologische en neurobiologische mechanismen van placebo en nocebo effecten
  • Leren van therapeutische technieken hoe het placebo en effect optimaal in de praktijk ingezet kan worden en nocebo effecten voorkomen kunnen worden

Download hier de presentatie van Andrea Evers