Jo Nijs

Kinesitherapeut in het Universitair Ziekenhuis Brussel en gastprofessor aan de Universiteit van Gotenburg (Zweden).

Leefstijl en aanhoudende schouderpijn: ingrediënten voor een gepersonaliseerde, multimodale behandeling

Na het volgen van deze voordracht zullen deelnemers:

  • Begrijpen dat leefstijlfactoren voorname aangrijpingspunten zijn voor de behandeling van aanhoudende schouderpijn;
  • Leefstijlfactoren relevant voor patiënten met aanhoudende schouderpijn (her)kennen;
  • Begrijpen dat gerichte behandeling van slaapproblemen, stressintolerantie en ongezonde voeding een essentieel onderdeel vormen van de behandeling van aanhoudende schouderpijn;
  • Begrijpen dat ze als fysiotherapeut heel veel zelf kunnen betekenen voor patiënten met aanhoudende schouderpijn, ook zonder te kunnen terugvallen op een multidisciplinair behandelteam.